COACH

 

 COACH

Medzinárodne certifikovaný kouč, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/ s udelenou akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Koučovanie je spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivcov i skupín, manažérov i zamestnancov. Podľa definície Internation Coach Federation je koučovanie partnerstvo s klientom v rozhovore, ktorý provokuje myšlienky a inšpiruje človeka maximalizovať svoj osobný a pracovný potenciál. Koučovanie viac než by niečomu učilo, pomáha učiť sa. Koučovanie je cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka, ktoré sa uskutočňuje buď priamo pri práci koučovaného človeka alebo mimo nej, spoločne s odborníkom na koučovanie - koučom. V oblasti rozvoja manažmentu a zamestnancov v organizácii ide teda o cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka. Pomáha rozvíjať potenciál pracovníka a umožňuje maximalizovať jeho výkon. Kouč pomocou otázok podnecuje premýšľanie človeka, čím mu pomáha jasnejšie si uvedomovať súvislosti, zvyšovať svoju vnútornú angažovanosť a zdokonaľovať sa. Využíva pritom vnútornú motiváciu človeka. Pomáha premeniť vedomosti človeka pomocou nadobudnutých skúseností na zručnosti, ktoré mu pomáhajú v práci, pri zlepšovaní výkonu práce, ale aj v osobnom živote. Dnes je koučovanie dôležitou súčasťou rozvoja ľudských zdrojov a oblasť koučovania sa dynamicky rozvíja s úsilím organizácií skvalitňovať výkon svojich pracovníkov.

 

 Metóda odblokovania, ktorá

 

                                      -  vyrieši vaše zdravotné problémy

                                      - pomôže vám von z beznádeje - depresie

                                        (popôrodná depresia, neprijatie bábätka)

                                      - odblokuje vaše staré presvedčenia

                                      - pomôže vám v parterských vzťahoch

                                      - zníži (odstráni) stres a hnev vo vašom živote

                                      - pomôže vám nájsť vašu životnú cestu/zmysel života

                                      - nastaví vašu mieru hojnosti

                                      - zmierňuje (odstraňuje) bolesť

                                      - zbaví vás fóbii a strachov v živote

                                     

Detská terapia 

-  poskytuje jednoduchý návod, ako deťom pomôcť nájsť stratenú sebadôveru, odstrániť vrstvy zranení, uzavrieť bolestivú udalosť a pozrieť sa na ňu z inej perspektívy

 

Hodina šťastia pre deti a dorast - certifikovaný tréner

 

„Podľa plánovaných meraní účinnosti vyučovacích hodín šťastia aktivity týchto hodín zvyšujú sebavedomie, vytrvalosť, pomáhajú zlepšiť koncentráciu, rozvíjajú divergentné myslenie a kreativitu. Vyučovacie hodiny šťastia v rámci rozvojových programov by sa mali stať súčasťou školstva a vzdelávania dospelých.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Život a osobné šťastie

                                     

                                    - nájdi svoju životnú cestu

                                    - ako si stanoviť ciele

                                    - kde mám hľadať svoje šťastie

                                    - ako dosiahnuť hojnosť v živote

                                    - ako načúvať svojej intúícii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobný rozvoj              

                                    - ako sa presadiť na pohovore

                                    - ako si získať svoju vytúženú prácu

                                    - si líder...????

                                    - asertivita

                                    - ako zvládať "svet financii" 

                                    

Rejki (v praxi často písané reiki) je tradičná japonská liečebná metóda resp. spôsob relaxácie. Spočíva v uvoľnení zablokovanej „životnej energie“ priložením rúk na 3 až 5 minút na (spravidla oslabené) miesto tela. Ide o jednu z metód energetického liečenia, ktorá vychádza z východných filozofií.